Gửi bài viết

Ban biên tập rất hoan nghênh nếu bạn có những bài viết hay muốn đăng lên website.
Ban biên tập có quyền thay đổi nội dung về tên cũng như tiêu đề bài viết để đảm bảo tính an toàn cho các nhân vật trong chuyện.

Bài viết xin gửi về theo mẫu sau:

Tiêu đề: [Gửi bài viết] Tên bài
Email: giadinhbenho2017@gmail.com