Tin mới nhất về: gửi anh – thằng đểu

gui anh - thang deu

Gửi anh- Thằng đểu!

Đã 10 năm rồi nhưng tôi chưa bao giờ quên. Cái ngày mà anh đã bỏ rơi tôi sau khi lấy đi đời người con gái. Ngày ấy tôi mới ngoài...